Suunnittelu ja konsultointi

Sisälogistiikan suunnittelussa keskeisiä teemoja ovat olemassa oleva infra, tulevaisuuden tavoitteet ja odotukset

Kysy lisää
Osasto: Avainsanat tuotteelle , ,

Kuvaus

Lähtökohtana oikeat ratkaisut

Varastot ovat elintärkeä osa toimitusketjua. Varastojen tehtävänä on tehokkaasti ja kustannustehokkaasti varastoida ja kuljettaa tuotteita loppuasiakkaille sekä tuotannon tarpeisiin. Varastojen käyttö liittyy aina tiiviisti yrityksen ydinliiketoimintaan. Toiminnasta riippuen varastoilta vaaditaan erilaisia toimintoja ja muuntautumiskykyä.

Varastologistiikan joustavuuden merkitys on kasvanut verkkokaupan myötä. Tilauksissa keskimääräinen rivimäärä on pieni tilausten määrän kasvaessa. Tällöin oikeiden ratkaisujen ja automaation hyödyntäminen tuovat tarvittavaa tehokkuutta. Me voimme olla tässä avuksi. Voimme olla avustamassa sisälogistiikan suunittelussa niin konsultoimalla kuin suunnittelemalla fyysisiä ratkaisuja. Wihurin W360° intralogistics -palvelu kattaa suunnittelun lisäksi myös ratkaisut hyllystöistä automaattisiin AGV-trukkeihin asti.

Konsultointi

Konsultoinnissa keskitymme aina ymmärtämään asiakkaan liiketoimintaa ja sen tarpeita. Tällöin voimme tuoda ratkaisuin selkeitä tehokkuutta ja joustavuutta lisääviä elementtejä. Toteutus voi olla Workshop-tyyppinen malli tai pidempiaikainen kumppanuus. Yhdessä tekemällä tehdään tulosta!

Layout-suunnittelu

Toimiva layout on yhtä kuin toimiva varasto. Toteutamme suunnitelmat sekä jo olemassa oleviin tiloihin että uusiin Green field -projekteihin.

 

Materiaalivirtojen kuvaus ja simulointi

Kun kartoitetaan resurssien riittävyyttää tai haarukoidaan millaista materiaalienkäsittelykalustoa tarvitaan, voidaan hyödyntää  materiaalivirtojen simulaatiota. Kartoitus vaatii aina syvempää ymmärrystä yrityksen lähtötilanteesta ja tavoitteista.