Speed Assist

Turvallista ajoa – automaattinen kulkunopeuden ohjaus. 

Suuri liikennemäärä ja varaston katvealueet lisäävät onnettomuusvaaraa. Tilanteeseen sopimaton kulkunopeus ja äkkijarrutukset voivat aiheuttaa kuorman putoamisen sekä vaurioitumisen, ja trukki voi kaatua.

Linden Speed Assist -järjestelmä tarjoaa automaattisen nopeuden säädön ulko- ja sisätiloja varten.

Speed Assistin tuomat edut:

  • Optimaalinen turvallisuus ja automaattinen kulkunopeuden säätö sisätilaan tultaessa
  • Minimoi onnettomuuksien ja vaurioiden vaaran
  • Entistä turvallisempi työympäristö kuljettajalle ja muulle henkilökunnalle
  • Tuottavuuden kasvu ja alhaisemmat käsittelykustannukset

Linde Connectin tuomat hyödyt:

  • Trukin käyttölupa ainoastaan valtuutetuilla käyttäjillä
  • Jokaisella trukilla on täsmällinen käyttöloki
  • Minimoi käyttövirheet ja parantaa käyttöturvallisuutta
  • Kulkunopeus säätyy automaattisesti yksittäisen käyttäjän mukaan
  • Alhaiset huolto- ja käyttökustannukset sekä erittäin tehokas logistiikka