TÄTÄ ON W360° INTRALOGISTICS

TÄTÄ ON W360° INTRALOGISTICS

W360° intralogistics on Wihurin oma sisälogistiikkaratkaisuja tarjoava palvelu. Palveluun kuuluvat muun muassa Linde Material Handlingin trukki- ja AGV-ratkaisut, Modulan varastoautomaatit, AR Racking:in varastokalusteet sekä Wihurin asiantunteva suunnittelu.

Wihurin kyky luoda toimivia sisälogistiikan ratkaisuja perustuu erittäin laajaan käytännön kokemuk­seen. Se on tärkein ominaisuutemme. Tunnemme tämän toimialan. Kattavan trukkikaluston lisäksi Wi­hurilla on mahdollisuus tarjota ja suunnitella kokonaisratkaisuja varastointiin ja varastoautomaatioon. Lähtökohtanamme on asiakkaamme tarpeet ja lopputuloksena suunnittelemamme ratkaisu.

One door shopping!

Kustannustehokkuutta!

Toiminnan tehostuminen!


Materiaalivirtojen hallinta

Mitä suuremmat materiaalivirrat, sitä enemmän suun­nittelu, laitteisto ja kalusto ratkaisevat menestymistä. Verkkokauppa on hyvä referenssi, kun etsitään äärim­mäistä tehokkuutta. Mitä aikaisemmin suunnittelu aloitetaan, sitä parempi loppputulos saadaan. Wihuri kykenee tehokkaiden logistiikan ratkaisujen tuottami­seen aivan pienistä, yhden trukin optimoinneista läh­tien aina suurten materiaalivirtojen kymmenien truk­kien logistisiin kokonaisuuksiin.

Varastoautomaatio

Automaatiolla tehostamme toimintaa ja lisäämme varaston tuottavuutta. Oikein ja oikeissa kohdin sovellettuna se saattaa olla logistisen ketjun jalokivi – ei kustannuksiltaan, vaan tuottavuudel­taan. Automaatio ei väsy, ei pidä taukoja tai lomia, eikä tee keräysvirheitä. Esimerkiksi Modulan varastoautomaateilla lisätään vara­ston kapasiteettia ja tehokkuutta. Wihurilla on tässäkin tarjolla kustannuksia säästäviä ratkaisuja.

Logistiikan toimivuus

Sisälogistiikan suunnittelussa trukkikaluston valinta on vasta työlistan toinen tehtävä. Ensimmäinen on joko suunnitella tai selvittää se infra, jonka kehyk­sissä logistiikka tulee toimimaan ja asettaa sille te­hokkuusvaatimukset. Sen jälkeen tiedetään, mihin ympäristöön sisälogistiikan järjestelmä suunnitellaan ja rakennetaan. Vaativaksi suunnittelu tulee, kun olemas­sa olevan logistiikan sisään tai rinnalle rakennetaan uutta. Tämän me osaamme.

AGV – Automaattisesti ohjautuvat trukit

”Automated Guided Vehicle”. Automaattisesti ohjautu­vat trukit ovat ratkaisu yksinkertaisia ja toistuvia materiaalivirtoja sisältävissä tehtävissä. Uusia ja yhä kevyempiä järjestelmiä esitellään jatkuvasti. AGV-trukit voivat liikkua ja toimia keskel­lä muuta toimintaa, eivätkä ne vaadi eristettyjä tiloja. Linden Geo-Navigaatiolla varustetuissa trukeissa infrastruktuuria ei rakenneta trukkia varten, vaan trukki rakentuu itse infran sisään.


Tutustu tarjontaamme ja ota yhteyttä