Navigoinnin vapautta


Automaattisesti toimivat trukit tuovat huomattavan määrän lisää turvallisuutta sekä säästöjä eri materiaalitoiminnoissa. Linden MATIC-trukit ovat automaattitrukkeja, jotka perustuvat Linden normaalitrukkeihin. Tällöin ne sallivat myös manuaalikäytön. Linden Matic-trukit hyödyntävät uusinta SLAM-teknologiaa navigointiin, joka ei vaadi infrastruktuurin rakentamista. Niiden geo-navigaatio hyödyntää Lidar-tutkan luomaa karttaa, josta voi valita jopa 100 eri referenssipistettä. Innovatiivisen järjestelmän ansiosta saavutetaan joustavampi ja helposti mukautuva työkalu erilaisiin ympäristöihin.

Linden automaattitrukit on suunniteltu erityisesti prosesseihin, joissa samaa rutiinia toistetaan koko ajan, pitkille siirtomatkoille tai yleensä tehtäviin, joissa manuaalisen vaihtoehdon käyttö ei ole mahdollista.

K-Matic

L-Matic

L-Matic AC

T-Matic

P-Matic

R-Matic

K-Matic


Geo-navigaatio

Geo-navigaation sydämessä toimii LIDAR-tutka. Tutka peilaa ympäristöään reaaliaikaisesti piirtäen samalla kuvaa järjestelmäänsä.

Järjestelmä vertaa tutkan antamaan kuvaa muistissa olevaan referenssikarttaan ja navigoi tarkasti ilman lisättyjä infrastruktuureja.


Turvallisuus

Linden automaattitrukit käyttävät viimeisintä turvalogiikkaa sekä tehokkaita dynaamisia sensoreita. Trukit käyttävät P-LD luokiteltuja turvaskannereita ja valoverhotekniikkaa.

Laitteesta ja tilanteesta riippuen turva-aluita on mahdollista säätää tiloihin ja toimintohin sopiviksi.


AGV hallinta

Automaatiojärjestelmä vaatii toimiakseen tehokkaan hallintaohjelman. Linden robotteja hallitsee Robot Manager -ohjelma. Helppokäyttöisestä käyttöliittymästä operaattori pystyy näkemään AGV-trukkien työtehtävät ja toimintaan vaihkuttavat tekijät kuten:

  • Työjonot kullekkin laitteelle
  • Turvasensorien tilat
  • Komminukaatiolaitteiden tilat
  • Laitteiden akkutasot
  • Virheilmoitukset
  • Reaaliaikaisen kartan laitteiden liikkeistä

Robot Manager voidaan liittää ylempiin ERP/WMS järjestelmiin tai ohjelmisto voidaan asettaa toimimaan erillisenä järjestelmänä itsenäisesti.