Turvallisuus

Turvallisuuden parantamisessa tilannearviot ja ennakointi on tärkeää. Linden tarjoamat turvallisuusratkaisut on kehitetty parantamaan turvallisuutta mahdollisimman kattavasti erityyppisten työympäristöjen vaatimusten mukaisesti. Ne kattavat kuljettajalle aiheutuvat riskit, työalueella toimivan henkilökunnan vaaratilanteet sekä kuormankäsittelylaitteiden, käsiteltävien kuormien ja varastorakenteiden vauriot.

Lindellä on laaja valikoima turvallisuusratkaisuja, joilla mahdolliset riskit saadaan minimiin. Täältä löydät tietoa Linden tarjoamista turvallisuusratkaisuista, joista osa kuuluu vakiovarustukseen, osa on tehdasasennettavia varusteoptioita tai jälkiasennettavia lisävarusteita.

Linde Connect

Linde-trukit voidaan kytkeä verkkoon ja Linde Connect -järjestelmään. Trukkiin tarvitaan päätelaite, joka liittää koneen langattomasti järjestelmään. Uusissa trukeissa tämä päätelaite on vakiovaruste. Koneista kerätty data siirtyy räätälöitävään Linde Connect -käyttöliittymään. Yksi järjestelmän toiminnoista mahdollistaa vain koulutetun henkilön pääsyn ohjaimiin. Trukin käyttöönottoon voidaan yhdistää myös sähköinen tarkastuslista, jossa kuljettaja kuittaa tarkastamansa kohteet ja trukki käynnistyy vasta, kun kaikki on kuitattu. Linde-järjestelmään voidaan kytkeä myös muunmerkkisiä trukkeja. Järjestelmään voidaan lisätä myös kiihtyvyysanturit. Tavoitteena on minimoida vauriot ihmisiin, koneeseen, kuormaan ja kuorman sisältöön.

Connect-ominaisuudet

 • Käytönvalvonta: trukin yksilölliset asetukset käyttölupaa varten
 • Tuottaa täydellisen käyttölokin
 • Käyttöönottotarkistus sovelluksen avulla
 • Trukin vikojen ja vaurioiden havaitseminen aikaisessa vaiheessa
 • Törmäystunnistus: tallentaa törmäys- ja tärinätiedot
 • Automaattinen nopeuden hidastus, jos iskun kynnysarvot ylittyvät

Sinun hyötysi

 • Trukin käyttölupa ainoastaan valtuutetuilla käyttäjillä
 • Jokaisella trukilla on täsmällinen käyttöloki
 • Minimoi käyttövirheet ja parantaa käyttöturvallisuutta
 • Kulkunopeus säätyy automaattisesti yksittäisen käyttäjän mukaan
 • Nopea ja tarkka onnettomuus- ja häiriötapausten analyysi
 • Epätasaisen maaston ja vaarallisten alueiden tunnistus
 • Alhaiset huolto- ja käyttökustannukset sekä erittäin tehokas logistiikka

Dynamic Mast Control

Käsiteltäessä kuormia korkeisiin hyllystöihin maston taipuma ja heiluriliike asettaa haasteita turvalliselle ja tuottavalle toiminnalle. Linde on kehittänyt vallankumouksellisen ratkaisun: Linde Dynamic Mast Control. Linde on ensimmäinen maailmassa, joka tarjoaa tällaista työntömastotrukkiin! Tämän ratkaisun innovatiivisena ytimenä on voimakas ja älykäs Electric Reach -järjestelmä. Perinteiset työntömastot käyttävät hydraulista moottoria työntöliikkeelle, jonka liikkeet voivat olla repiviä. Maston juuressa älykäs Linde DMC -säätömoottori kompensoi automaattisesti maston heiluriliikkeeseen ylös nostettaessa. Tämä minimoi maston/kuorman liikkeet saumattomalla ja nopealla vastaliikkeellä maston juuressa. Järjestelmä auttaa siis aktiivisesti hyllytysten ja noutojen aikana. Lisäksi staattiset maston taipumat kompensoidaan automaattisesti.

Electric Reach -järjestelmä

Tarjoaa sinulle nämä ominaisuudet: kuorman painon mittaus, nostokorkeuden osoitus, maston kiihtyvyyden mittaus, kamerajärjestelmien hyödyntäminen, työnmaston liikkeen tasaus

Sinun etusi

 • Kuorman painon mittauksen ja dynaamisen maston heilahtelun automaattinen kompensointi
 • Tarkka ja vakaa kuorman käsittely kaikilla nostokorkeuksilla
 • Nopeat ja tehokkaat sykliajat
 • Tavaroiden, varastohyllyn ja trukkien vaurioitumismahdollisuudet vähenevät
 • Turvallisempi ja stressittömämpi työympäristö kuljettajalle
 • Tehokkuuden ja tuottavuuden lisääntyminen
 • Alhaisemmat käsittelykustannukset