Suunittelupalvelut

Varastojen suunnittelussa on yleisesti kaksi erilaista lähtökohtaa: suunnitellaan uusi varasto alusta asti ns. GreenField -tapaan tai muokataan olemassa olevia rakenteita.

Varastojen suunnittelussa keskeisiä teemoja ovat olemassa oleva infra sekä tulevaisuuden tavoitteet ja odotukset. Suunniteltaessa uutta varastoa voidaan valita aina parhaat tekniset ratkaisut. Jo olemassa oleviin varastoihin suunnittelussa huomioidaan nykyiset tilat, suunnittelun vapautta rajoittavat tilat sekä se, voidaanko olemassa olevia tiloja muokata. Uutta rakennettaessa on valittavana enemmän ratkaisuvaihtoehtoja ja varasto voidaan suunnitella alusta asti sen käyttötarpeiden mukaiseksi.

Uutta varastorakennusta suunniteltaessa tontin muoto ja koko muokkaavat paljon sitä, minkälainen tuleva varastorakennus on ja miten lastaus- ja purkulaiturit sijoittuvat.

Wihurin W360° intralogistics -palvelu tarjoaa varastologistiikan suunnittelun, kalusteratkaisut ja jälkimarkkinoinnin.

Varastosuunnittelun osa-alueita

  • Määritetään varaston toiminnalle tarpeet ja tavoitteet
  • Materiaalivirtojen määrittely
  • Layout-suunnittelu sekä kalustoratkaisut
  • Varastoitavien tuotteiden käsittelyvaatimukset
  • Materiaalivirtojen simulointia
  • Prosessien kuvauksia
  • Ohjausjärjestelmien määrityksiä

Sisälogistiikan suunnittelussa keskeisiä teemoja ovat olemassa oleva infra, tulevaisuuden tavoitteet ja odotukset.