Linde Connect

Linde Connect vie digiaikaan

Linde-trukit voidaan kytkeä verkkoon ja Linde Connect -järjestelmään. Trukkiin tarvitaan päätelaite, joka liittää koneen langattomasti järjestelmään. Koneista kerätty data siirtyy räätälöitävään Linde Connect -käyttöliittymään.

Yksi järjestelmän toiminnoista mahdollistaa vain koulutetun henkilön pääsyn ohjaimiin. Trukin käyttöönottoon voidaan yhdistää myös sähköinen tarkastuslista, jossa kuljettaja kuittaa tarkastamansa kohteet ja trukki käynnistyy vasta, kun kaikki on kuitattu. Linde-järjestelmään voidaan kytkeä myös muunmerkkisiä trukkeja.

Järjestelmään voidaan lisätä myös kiihtyvyysanturit. Tavoitteena on minimoida vauriot ihmisiin, koneeseen, kuormaan ja kuorman sisältöön.

Linde Connectin tuomat hyödyt:

  • Trukin käyttölupa ainoastaan valtuutetuilla käyttäjillä
  • Jokaisella trukilla on täsmällinen käyttöloki
  • Minimoi käyttövirheet ja parantaa käyttöturvallisuutta
  • Kulkunopeus säätyy automaattisesti yksittäisen käyttäjän mukaan
  • Alhaiset huolto- ja käyttökustannukset sekä erittäin tehokas logistiikka