Safety Pilot

Turvallisuus ennen kaikkea

Missä tilanteessa trukki muuttuu epävakaaksi? Mikä on turvallinen nopeus käännyttäessä? Kuinka korkealle voi taakan turvallisesti nostaa? Siinä muutamia turvallisuuteen vaikuttavia kysymyksiä, joiden pohjalta Linde Safety Pilot -järjestelmä on kehitetty. Linde Safety Pilot on trukinkuljettajaa avustava järjestelmä, joka kertoo kuljettajalle kuinka paljon painoa on haarukoilla ja kuinka korkealle se voidaan turvallisesti nostaa. Lisäksi järjestelmä sisältää paljon muita kuljettajaa avustavia ja työntekoa tehostavia ominaisuuksia.

Trukkeihin liittyvissä onnettomuustilanteissa onnettomuuden syy on useimmiten inhimillinen virhe. Käyttövirheitä voi sattua monesta syystä; huono keskittyminen, puutteet osaamisessa tai yksinkertaisesti liiallinen kiire voivat johtaa trukin kaatumiseen ja aiheuttaa vakavia vahinkoja. Linde panostaa jo perustrukin turvallisuuteen paljon ja Linde trukit ovatkin vakaudeltaan markkinoiden parhaita.

Linde Safety Pilot järjestelmä helpottaa työskentelyä huomattavasti, koska sitä käyttämällä kuljettajan tarvitsee vain katsoa informaationäytöltä tarvittavat tiedot. Näyttö kertoo kulloisenkin kuorman painon, painopistekeskiön, nostokorkeuden, kallistuskulman ja kuormalle sallitun maksimikorkeuden. Tiedon mahdollisimman helpon omaksumisen vuoksi näytön esitystapa on suurelta osin symbolein toteutettu ja numeraalisen tiedon määrä on pidetty minimissä.

Safety Pilotin tuomat edut:

  • turvallisempi työympäristö
  • ​kuljettajan, kuorman ja työympäristön suojelu
  • parempi tehokkuusja tuottavuus
  • vähemmän vaurioita ja onnettomuustapauksia

Linde Safety Pilot ei ainoastaan informoi, vaan se myös varoittaa visuaalisesti ja akustisesti merkkiäänellä lähestyttäessä kriittisiä arvoja. Tarvittaessa trukin ohjainyksikkö myös puuttuu tilanteeseen rajoittamalla trukin toimintoja. Näyttö kertoo myös esimerkiksi energiankulutuksesta, koneen lämpötiloista ja ajonopeudesta. Safety Pilot järjestelmä on saatavilla useimpiin Linde-sähkövastapainotrukkeihin sekä polttomoottoritrukkeihin.