Syväkuormaus

Syväkuormaushylly on suuren varastotiheyden ratkaisu maksimoimaan varastokapasiteettia varastossa. Ratkaisulla vähennetään käytävien tarvetta. Hyllystö on modulaarinen ja muokattavissa tarpeiden muuttuessa. Onko nimikkeiden määrä pieni, mutta volyymi suuri? Syväkuormaus antaa joustoa toimintaan.

  • Isot volyymit
  • Pienet nimikemäärät
  • LiFo-periaate (Last in – First out)
  • Myös FiFo (first in – First out)